Vlada KS donijela nove naredbe: Obustavljeni godišnji odmori

BiH Vijesti

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, Vlada KS danas je donijela nove tri naredbe koje stupaju na snagu odmah.

Kako je navedeno naređuje se obustava korištenja započetih i planiranih godišnjih odmora u 2021. godini, kao i korištenja preostalog dijela godišnjih odmora iz 2020., svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo.

– Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2021. godine, kao i godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo – navedeno je u zaključku.

Također, naređuje se privremeni radni angažman svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od Covida, a koji privremeni radni angažman bude iskazan Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od Covid 19.

Nadzor nad sprovođenje ovog Zaključka vodit će Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kontinuirano do objave o ukidanju zaključka od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Autor: Vijesti.ba