Vlada FBIH: Prihvaćen kolektivni ugovor za područje telekomunikacija

BiH Vijesti

Federalna vlada je na današnjoj 186. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine sprijedlogom izmjene Zaključka Vlade Federacije BiH od 29.7.2020. godine.

U ovom zaključku mijenja se tačka 2. i glasi da „Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine predlaže da se upravama javnih preduzeća BH Telecom d.d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar da mogućnost da sa sindikatima koji djeluju u njihovimkompanijama ispregovaraju i zaključe takozvane kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu, na period do 12 mjeseci.“

Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji BiH prestao je s primjenom 9.10.2020. godine.