Vijeće ministara BiH: “Lipa” ostaje otvorena, migranti će biti smješteni u kontejnerima

BiH Vijesti

Ministarstvo bezbjednosti BiH zaduženo je da s Gradom Bihaćem riješi pravna pitanja u vezi s davanjem na korištenje lokacije “Lipa” Službi za poslove sa strancima za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata.

Ministarstvo je zaduženo da u saradnji s Gradom Bihaćem, Vladom Unsko-sanskog kantona (USK), Službom za poslove sa strancima, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i drugim nadležnim institucijama, agencijama i organizacijama definiše i potpiše memorandum o saradnji kojim se uređuju načini saradnje i pružanja međusobne pomoći s ciljem uspostavljanja centra “Lipa”, navodi se iz Vijeća ministara BiH.

Za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na lokaciji “Lipa” koristiće se sredstva obezbijeđena posredstvom donacija. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”.

Šatorski kamp “Lipa”, kapaciteta 1.000 osoba, otvoren je 21. aprila 2020. godine, a namijenjen je za smještaj muškaraca. U kampu su 1. decembra 2020. godine boravile 1.272 osobe.

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom na području USK je 26. oktobra 2020 godine donijela zaključke kojim je, između ostalog, od nadležnih tijela zatraženo da kamp “Lipa” bude proglašen privremenim prihvatnim centrom i da pomognu u unapređenju uslova boravka i funkcionisanja kampa.

Gradski savjet Bihaća je 6. novembra 2020. godine dao saglasnost za privremeni smještaj migranata na lokaciji “Lipa”.

Vijeće ministara BiH danas nije postiglo konsenzus tokom glasanja o zaključku kojim bi se obavezalo Ministarstvo bezbjednosti BiH da u skladu sa postignutim dogovorom s Delegacijom Evropske unije i u saradnji s nadležnim organima u Bosni i Hercegovini provede aktivnosti uspostavljanja i funkcionisanja privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata “Ciljuge”, u opštini Živinice, kapaciteta 1.000 osoba. Ovaj zaključak će biti ponovo na dnevnom redu u drugom krugu glasanja.

Autor: Fokus.ba