U RS-u nema nijednog migranta, neodrživo je da sav teret nose KS i USK

BiH Vijesti

Suštinski, sav teret migrantske krize nose Kanton Sarajevo (KS) i Unsko-sanski kanton (USK) i takvo stanje je neodrživo, kaže ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.

Gostujući u emisiji “Kontekst” televizije Al Jazeera Balkans, Cikotić je rekao da strukture države BiH već skoro četiri godine veoma aktivno učestvuju u upravljanju migrantskom krizom.

Neprirodnim je ocijenio da Vlada KS, koja je od Vijeća ministara i nadležnih državnih institucija zatražila preuzimanje odgovornosti i cjelovitog upravljanja migrantskom krizom, državnim strukturama diktira šta i kako treba da rade.

– To više govori o (ne)upućenosti Vlade KS, iako mislim da njeni pojedini ministri i strukture veoma aktivno već godinama, a pogotovo u posljednjih nekoliko mjeseci učestvuju u rješavanju mnogih aspekata migrantske krize – kaže Cikotić.

Puno je primjedbi, primjećuje, na to što ne postoji državna politika i jedno specijalizirano tijelo ili institucija koja brine o migracijama, kao i što je veliki broj institucija na nivou države kroz državnu hijerarhiju isključen. Primjedbe se odnose i na to što su značajne administrativne cjeline, prije svega RS i kantoni s hrvatskom većinom, potpuno isključeni i što teret migrantske krize praktično za sada suštinski nose Ministarstvo sigurnosti i dva kantona – KS i USK.

– To stanje je neodrživo, ali smo mi morali riješiti čitav set akutnih pitanja, izbjeći humanitarne i sigurnosne katastrofe koje su bile skoro izvjesne u prethodnih nekoliko mjeseci. Napravili smo značajan set planskih dokumenata, ali imamo i čitav spektar ideja za nova rješenja za dalje kvalitetnije upravljanje migrantskom krizom – govori Cikotić.

Ustvrdio je da državne institucije itekako upravljaju migrantskom krizom, iako naša zemlja u ovom trenutku nema nijednu instituciju s izvršnim nadležnostima vezanim za pitanja migranata, prenose Vijesti.ba.

Cikotić podsjeća da je kamp “Bira” u Bihaću, prema odluci Vijeća ministara BiH, i dalje privremeni prihvatni centar, ali da u njemu trenutno ne boravi nijedan migrant zbog protivljenja lokalnih vlasti i stanovništva. Stoga je pitanje smještaja migranata koji su trebali biti smješteni u taj kamp riješeno improvizovanim šatorskim kampom postavljenim na prostoru “Lipe”.

Ministar Cikotić iznio je podatke prema kojima u ovom trenutku na prostoru KS ima 3.898 migranata, u USK ih je 2.640, u kampu “Salakovac” 19, dok na području RS-a nema nijednog.

– Suštinski, sav teret krize nose KS i USK. Takvo stanje je neodrživo. Ministarstvo sigurnosti već ima više inicijativa u odnosu na strukture BiH da se teret migrantske krize distribuira. Napravili smo i plan o postavljanju određenih privremenih prihvatnih centara na istoku države, gdje bismo vršili registraciju migranata koji ulaze i na neki način njihovo usmjeravanje – kaže Cikotić.

Kada su u pitanju sporazumi o readmisiji sa zemljama sa čijih teritorija potiču migranti, BiH ga je do sada potpisala samo s Pakistanom, ističe Cikotić, ali on i dalje nije na snazi jer ga trebaju ratificirati parlamenti dviju zemalja.

– Mi smo već pokrenuli slične pregovore sa četiri zemlje – Afganistanom, Bangladešom, Egiptom i Marokom, a s još sedam zemalja vršimo pripremu sličnih sporazuma. Oni se baš i ne prihvataju rado i lako od strane zemalja sa čijih prostora dolaze migranti, niti se lako primjenjuju, ali mi ćemo uložiti sve napore da ih i potpišemo i primjenjujemo – dodao je Cikotić.

Autor: Vijesti.ba