Parlament BiH danas o migrantima i PSVE, bez prisustva SNSD-a

Prva hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za danas, a jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda je Informacija Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH, s osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona.

Poslanici bi na ovoj sjednici trebali razmatrati i Informaciju Kolegija Predstavničkog doma PSBiH o razlozima neimenovanja članova Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i mogućim posljedicama.Podjećamo, nakon što je istekao zakonski rok BiH da podnese imena svoje delegacije Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PACE), ovo faktički znači da naša zemlja u Skupštini nema svojih članova za cijelu 2019.

Današnju  sjednicu su inicirali poslanici SDP-a, Naše stranke, SBB-a i A-SDA, a njoj neće prisustvovati poslanici SNSD-a.

Potvrio je ovo SNSD-ov Staša Košarac.

– SNSD neće prisustvovati. Vi dobro znate da smo vrlo jasno rekli da, dok se ne izabere Vijeće mininstara, Parlament – odnosno Predstavnički dom, ali i Dom naroda, po našem mišljenju, nema šta da radi. S druge strane, mislim da je jedna vrsta avanture to što se sutra radi, ni sjednica nije dobro pripremljena, a ni materijali nisu adekvatni.

Prema njegovim riječima, još uvijek ne postoji informacija Vijeća ministara o migrantskoj krizi i ona nije dostavljena u Parlament.

– Imam informacije da će to tek iduće sedmice biti razmatrano na Vijeću ministara i da će biti dostavljeno Predsjedništvu. Kad je u pitanju druga tačka dnevnog reda, potpuno otvoreno govorim da je opet nesmotreno formulisano – nema šta da Kolegij informiše Predstavnički dom o tome zbog čega nije formirana delegacija pri PSVE. Taj posao radi zajednički kolegij oba doma i jedan od principa u kojem trebaju članovi zajedničkog kolegija oba doma da vode računa jeste o proporcionalnosti onih koji su pozicija i opozicija u strukturi te ali i drugih delegacija u međunarodnim asocijacijama.
Ali očigledno mi danas još uvijek ne znamo ko je pozicija a ko opozicija, i iz tog razloga argumenti i jesu na našoj strani da apsolutno nema potrebe da prisustvujemo sjednici.

Naglasivši kako razumije predsjedavajuću Predstavničkog doma, koja je postupila u skladu sa Poslovnikom, ustvrdio je da ne postoje ni valjani razlozi, niti valjani materijali za  sjednicu.

– A pogotovo ne postoje političke prilike i razlozi zato što se još uvijek u ovoj zemlji ne zna ko je pozicija a ko opozicija. I iz tog razloga smatramo da je ta sjednica potpuno nepotrebna – istakao je Košarac.

Autor: Vijesti.ba