NIŠTA OD POMJERANJA ROKA SNSD i HDZ obaraju Zakon o PDV-u na Domu naroda

(Patria) – Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost po hitnom postupku delegati Doma naroda PSBiH su odbili. Rasprava delegata HDZ i SNSD-a pokazala je da će prijedlog da se omogući pomjeranje roka plaćanja PDV-a na ovom doma danas biti oboren.

I predlagač Denis Zvizdić (SDA) se obratio delegatima.

„Predstavnički dom je usvojio po hitnoj proceduri ovaj zakon. Hitnost se ogleda u tome da prijedlog g zakona ima visok stepen hitnosti. Ovaj zakon je jedan od rijetkih koji dolazi s nivoa države za pomoć privredi u vrijeme pandemije. U Hrvatskoj je počekom aprile usvojen zakon kojim se prolongira plaćanje PDV-a za sve koji su imali pad prihoda, i u Srbiji su omogućene olakšice. I BiH je dužna uraditi nešto za privredu u tome se ogleda hitnost. Zakon je jednostavno postavljen i može se i po tom osnovu hitno usvajati“, kazao je predlagač Denis Zvizdić.

Izmjene se prvenstveno odnose na pomjeranje roka za plaćanje PDV-a sa 10. na 30. u mjesecu, a što bi im dodatno olakšalo u vrijeme krize koja je nastupila kada teško i naplaćuju svoje usluge i izdate fakture.

Zvizdić između ostalog rekao je kako izmjena predviđa i da Vijeće ministara BiH može sa prvobitnih 90 dana produžiti rok na dodatnih 90 dana, daje mogućnost Vijeću ministara BiH kao izvršnom organu vlasti u BiH da može brzo da reaguje.

Inače, pomjeranje roka za uplatu PDV-a sa 10. na 30. u mjesecu bi oslobodilo u Federaciji između 100 do 150 miliona maraka za privredne tokove i poslovne subjekte, a slična situacija je i u RS-u, što bi bila više nego značajna finansijaska injekcija u ovome trenutku za bh. privredu.

Nikola Špirić (SNSD) kazao je da ovim izmjenama napravljeno propusta.

„Neprihvatljiva je hitna procedura. Potrebno nam je pozitivno mišljenje UO UIO-a. Za ovo moramo imati jasne numeričke projekcije i podloge šta poslodavci dobivaju ovim. UO je bitan jer su članovi i ministri finansija iz entiteta i Brčko Distrikta. Vi imate odluku Vlade RS koja se ne slaže s ovim, jer bi se stvarala dubinska nelikvidnost“, kazao je Špirić, ističući da bi samo prvi mjesec imali koristi, a da bi kad rok istekne morali platiti PDV za dva mjeseca što bi ugrozilo likvidnost.

„Moj prijedlog je da se ovo povuče i da se zajedno sa Vijećem ministara i ostalim asocijacijama uskladi“, kazao je Špirić.

Dušanka Majkić (SNSD) kazala je da je Špirić naveo sve argumente zašto ga ne bi trebalo usvojiti.

„Ali ja želim da kažem da niste slučajno navedeno da sve izmjene treba da radi UO UIO-a, Kako se izbori približavaju tako ide najezda prijedloga. To je najlakši način da se prikupe glasovi, jer se želi prikazati da eto ta stranka brine za sve“, kazala je Majkić.

Denis Bećirović (SDP) mišljenja je da je Vijeće ministara trebalo da uputi niz prijedloga.

„Ali na dnevnom redu nema ništa. Zvizdić je predložio i ja ću to podržati. Ishod je jasan. Naime, mi smo jedini zakonodavni organ u kojem predstavnici glasaju protiv onog da im vlada dostavi izvještaj šta su uradili. Ovaj prijedlog Zvizdića je pokušaj amortizacije privrede i može olakšati opstanak privrednika“, kazao je Zvizdić.

Lidija Bradara (HDZ), kazala je da smatra da joj ovaj zakon pokazuje samo populizam.

„Mene zbunjuje da u zakonu piše da se pomjera rok, pa onda da se odgađa uplata. Ako treba mijenjati Zakon o PDV-u to treba uraditi sistemski. Možemo imati više štete nego koristi“, kazala je Bradara.

Amir Fazlić (SDA) u ime Kluba Bošnjaka dao je punu podršku predlagaču zakona.

„Kad je vrijeme ako nije sada. Imamo pandemiju, a privreda trpi, Zvizdić raspolaže dobrim podacima. Kasnije nam možda ovo neće trebati“, kazao je Fazlić.

Bakir Izetbegović (SDA) kazao je da je ovo stari prijedlog i da se pred kraj prošlog mandata skoro pa postigao konsenzus oko ovog pitanja, a da je ovo pomoć i javnom sektoru, jer ako se ne pomogne realnom sektoru nema pomoći ni javnom.

Autor: Patria