Nastava za oko 200 djece-migranata, obavljat će se u četiri osnovne škole u Bihaću i Cazinu

Međunarodne organizacije, Save the Children i UNICEF , zajedno sa Ministarstvom obrazovanja USK-a, u proteklom periodu radili su na procjeni stanja na terenu, u cilju uključivanja djece migranata u nastavni proces.

U tom pravcu osposobljen je značajan broj nastavnika i stručnih radnika, koji će raditi po posebnom planu a u okviru programa rada sa djecom koja su prošla određene traume. U Sarajevskom kantonu za djecu ove grupe već je počela nastava , a uskoro se očekuje početak nastave i u USK.

Program predviđa prvo kratke pripreme iz bosanskog jezika, a nakon toga formiranje tzv. integracijskih, odnosno pripremnih razreda. Tok ovih aktivnosti zavisit će isključivo o napretku migrantske djece u savladavanju bosanskog jezika, ali i od toga koliko će se zadržati na ovom području. Resorni ministar, Damir Omerdić, naglasio je da djeca u cijelom svijetu imaju pravo na obrazovanje, pa tako i djeci migranata u BiH mora biti omogućeno da pohađaju nastavu.

Kako je već ranije dogovoreno , nastava za oko 200 djece odvijat će se u dva grada, Cazinu i Bihaću i to u četiri osnovne škole Brekovica, Prekounje, Harmani 2 i Osnovnoj školi Ostrožac, piše UNS.ba.