Kako pospješiti učenje i povećati koncentraciju kod djece?

Magazin

Otkako kročimo na ovaj svijet, kreće veoma intenzivan i svakako nezaobilazan proces učenja i upoznavanja svijeta, koji traje dugi niz godina. I kasnije tokom života svakog pojedinca, nakon perioda intenzivnog učenja, taj proces se u manjoj ili većoj mjeri ipak nastavlja i proteže na čitav život.

Kada je riječ o djeci najmlađeg uzrasta, ona nemaju svijest da u stvari aktivno uče i svakodnevno saznaju nešto novo o svijetu. Prvo suočavanje sa činjenicom da je svako naše znanje plod učenja i da je za svako novo znanje potrebno učenje uglavnom se događa na početku formalnog obrazovanja.

Prvi izazov sa kojim se roditelji mogu suočiti kada dijete krene u školu jeste spoznaja da ono nije zainteresovano za knjigu i da eskivira svoje zadatke. Tada treba zastati i vidjeti na koji način se djetetu može približiti taj novi svijet, sazdan od svakodnevnih obaveza koje treba ispuniti kako bi se nastavilo dalje.

U nastavku teksta saznajte kako da pomognete svom djetetu da se zainteresuje za školske sadržaje i kako da ih obavlja sa što većim uspjehom.

#1 Neka knjige budu vaš saveznik

Ponekad je način na koji su formirane školske lekcije za djecu suvoparan i mukotrpan za savladavanje. Međutim, nisu školski udžbenici jedini izvor iz koga djeca mogu da usvajaju znanja o svijetu oko sebe.

Pored njih, kreativne i zanimljive knjige za decu su veoma korisne, posebno kada je u njima na pitak i primamljiv način obrađena tema koju dijete treba da savlada, ukoliko su interaktivne, bogate inspirativnim ilustracijama i slično.

U današnje vrijeme i toliko omiljena sredstva dječije zabave, među kojima su računari, tableti i telefoni, mogu poslužiti kao način za iščitavanje knjiga u elektronskom formatu.

#2 Objasnite djetetu značaj učenja

Djeca nemaju uvijek jasnu sliku zašto je važno da uče. Ne shvataju da je to put koji vodi u njihovu budućnost i da od toga da li žele da uče i te kako zavisi njihov lični život.

Roditelj je tu da djetetu predoči da ono što dijete radi sada utiče na to kako će izgledati njegova budućnost, ali i da mu ukaže na to da su upravo znanja do kojih je čovjek došao ono što omogućava opstanak ljudske vrste na Planeti.

Ocjene jesu važan razlog za učenje, ali ako se djetetu čini da samo zarad njih mora da usvaja znanja, to može da bude i te kako demotivišuće za njegovo posvećivanje školskim obavezama. Spoznaja da su razlozi za učenje mnogo iznad ocjenjivanja mogu pomoći djetetu da se lakše hvata u koštac sa svojim zadacima.

Takođe, pokušajte da navedete konkretne primjere kako nam određena znanja pomažu u životu. Na primjer, kada djete uči geografiju, može da se informiše o najljepšim morima ili planinama, što mu omogućuje da kasnije otputuje na ta mjesta.

Naravno, postoje znanja koja nemaju tako praktičan značaj, već služe razvijanju apstraktnog mišljenja, kakva su matematička znanja, znanja o umjetnosti i slično.

#3 Ustanovite pravila i pridržavajte ih se

Djeca u stvari vole pravila, predvidivost i jasnu strukturu koju treba da prate u izvršavanju svojih obaveza. Struktura podrazumijeva pravila koja se odnose na to kako treba da izgleda jedan dan djeteta, podijeljen prema svim aktivnostima koje treba da se obave.

Pravila nije dovoljno samo uspostaviti, ona se moraju i poštovati. Iako nije uvijek lako istrajati i naći snage da se suprotstavimo dječijim malverzacijama, ponekad je to neophodno.

Dosljednošću se djetetu šalje jasna poruka u vezi sa očekivanjima prema njemu, ali i u vezi sa vjerom da ono sigurno to može da obavi. Takođe, ukoliko ne poštuje pravila, mora da snosi posljedice, kakve su uskraćivanje gledanja TV-a, izlazaka napolje, druženja sa kućnim ljubimcem i sl.

#4 Ne štitite dijete od prirodnih posljedica njegovog nerada

Ako dijete ne uradi svoj domaći zadatak, loša je ideja da ga vi radite umjesto njega. Nećete moći uvijek da ga zaštitite od negativnih posljedica njegovih postupaka, a i šaljete mu poruku da ono može da izbjegava svoje zadatke jer ćete vi podmetnuti leđa.

Takođe, kada dijete dobije lošu ocjenu zbog svog nemara i ljenosti, nemojte ići kod nastavnika ili učitelja da intervenišete jer je i to medvjeđa usluga. Djetetu ćete poručiti da može da se provlači jer ćete se vi boriti da mu stvorite prostor za tako nešto.

#5 Obezbijedite mu prostor za učenje

Za dijete je važno da ima prostor u kući gdje može nesmetano da uči. Većina djece, posebno u mlađem uzrastu, ne treba da ostaju sama u prostoriji u kojoj uče jer to može uticati loše na njihovu koncentraciju.

Poželjno je da roditelj bude u blizini, kako dijete ne bi odlutalo u mislima i izgubilo vrijeme predviđeno za učenje, a blizina roditelja omogućuje i da on nadzire obavljanje zadataka i po potrebi pomogne djetetu.

Velika je vjerovatnoća da ćete tokom školovanja svoga djeteta (ili djece) mnogo puta osjetiti bijes, strah, neraspoloženje, ali ukoliko ostanete dosljedni, u budućnosti ćete vjerovatno dobiti nagradu u vidu disciplinovanog djeteta koje zna svoje prioritete. Naoružajte se strpljenjem i uspjeh neće izostati!