EU poziva BiH na uspostavu zajedničke kontakt tačke sa Europol-om

Evropska unija pozdravlja nedavne važne iskorake na inicijativu Ministarstva sigurnosti BiH u pravcu pune primjene Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji s Europol-om.

Uspostavljanje funkcionalne zajedničke kontakt tačke ključno je za efikasnu razmjenu operativnih podataka sa svim policijskim agencijama, te je od suštinskog značaja za borbu protiv organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam. Potreban je i posljedični dalji napredak da bi se osigurala zaštita stanovništva od teških oblika kriminala, saopćeno je iz Ureda Evropske unije u BiH. 

Bosna i Hercegovina je obavezana Operativnim sporazumom s Europolom, koji je ratificirani međunarodni sporazum i mora biti proveden, navodi se.

– Odugovlačenje ovog procesa već ima ozbiljne posljedice za sigurnost Bosne i Hercegovine i njenih građana. Ovo ozbiljno utiče i na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, što je jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije – ističu iz Ureda EU u BiH. 

Pozivaju sve nadležne organe i agencije da podrže uspostavljanje potpuno funkcionalne zajedničke kontakt tačke, prvenstveno u dijelu imenovanja službenikā za kontakt te stoji na raspolaganju za podršku. 

Zajednički cilj je, kako saopćavaju, postići sigurnije okruženje za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine i EU.

Autor: Fena