Danas posebna sjednica NSRS o formiranju prve parainstitucije

BiH Vijesti

U Banja Luci će danas u 12.00 sati biti održana posebna sjednica Narodna skupštine RS.

Osim o stanju u isporuci kiseonika javnim zdravstvenim ustavnovama, glavna tačka dnevnog reda biće Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS koji će biti razmatran po hitnom postupku. Uvodno izlaganje podnijeće ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS-e Alen Šeranić.

Prijedlog podrazumijeva nazakonito “razvlašćivinje“ državne Agencije za lijekove i formiranje parainstitucije u vidu “Agencije za lijekove i medicinska sredstva RS”.

– Ovim Zakonom osniva se Agencija za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske, kao ovlašteni organ nadležan za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u Republici. Agencija je samostalna uprava organizacije i ima svojstvo pravnog lica”, navedeno je u članu 4 Prijedloga Zakona.

Sjedište Agencije je po prijedlog u Banja Luci, a djelokrug u oblasti lijekova obuhvata: izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet, obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet, odnosno njeno ukidanje i izmjene, poslove laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova i davanje stručne ocjene kvaliteta lijekova, izdavanje certifikata o primjenih dobrih opraksi”, navedeno je u članu 8.

Svi farmaceuti, kada na snagu stupi ovaj Zakon, dozvole za prometovanje na teritoriji RS morali bi tražiti od Agencije za lijekove RS.

Autor: Vijesti.ba