Da li će fizičari konačno otkriti tajnu crnih rupa?

Crne rupe su čudovišta gravitacije, pune gasa i prašine. Najnoviji eksperiment je pokazao da možda postoji način da se dobije više informacija o unutrašnjosti crne rupe uz pomoć kvantne mehanike.

“U kvantnoj fizici informacije se ne mogu izgubiti. Umjesto toga, one mogu biti izgubljene ili rasute po subatomskim jedinicama”, rekao je Kevin Landsman, fizičar na Džon Kvantum institutu.

Landsman i njegovi koautori su pokazali da se može izmjeriti koliko se informacije brzo rasipaju unutar pojednostavljenog modela crne rupe, čime su omogućili uvid u nešto što je do sada smatrano potpunom misterijom.

Ove informacije mogu biti korisne i u dizajniranju kvantnih računara. Crne rupe su beskrajno gusti, maleni objekti formirani od kolapsa ogromne, mrtve zvijezde koja je doživjela supernovu. Zbog ogromne gravitacione moći, crne rupe uvlače materijal koji ih okružuje, koji zatim nestaje u nečemu što se naziva horizont događaja, tačka nakon koje ništa, pa ni svjetlost, nije u mogućnosti da pobjegne.

Tokom sedamdesetih Stiven Hoking je dokazao da se crne rupe smanjuju. Tokom dugog perioda moguće je da će crna rupa jednostavno ispariti, u procesu poznatom kao Hokingova radijacija.

“Informacija u crnoj rupi se može vratiti koristeći ogromne kvantne jednačine koje se tiču čestica koje se konstantno odvajaju od crne rupe dok se ona smanjuje”, rekao je Landsman.

“Ovo je divan uspjeh. Izgleda da je sada najveći problem razlučiti koje informacije zapravo ulaze u crnu rupu, a koje bivaju izbačene”, dodao je.