Brisel potvrdio: Bosna i Herecegovina nije na listi zemalja čiji građani od 1. jula mogu putovati u EU

Vijeće Evropske unije upravo su donijeli odluku koje su to zemlje čiji će građani moći putovati u zemlje članice Evropske unije od 1. jula.

Bosna i Hercegovina nije na tom spisku.

Na spisku su Alžir, Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Crna Gora, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Srbija, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina uvjetno.

Odluka će se revidirati svake dvije sedmice.Stanovnici Andore, Monaka, San Marina i Vatikana trebali bi se smatrati stanovnicima EU u svrhu ove preporuke.

Kriteriji za određivanje trećih zemalja za koje bi trebalo ukinuti trenutna ograničenja putovanja obuhvaćaju posebnu epidemiološku situaciju i mjere zaštite, uključujući fizičko distanciranje, kao i ekonomska i socijalna razmatranja. Primjenjuju se kumulativno.

Što se tiče epidemiološke situacije, treće zemlje trebaju ispunjavati sljedeće kriterije, posebno:

– broj novih slučajeva COVID-19 u posljednjih 14 dana i na 100.000 stanovnika blizu ili ispod prosjeka EU-a (kao što je bilo 15. juna 2020.)

– stabilan ili opadajući trend novih slučajeva tokom ovog razdoblja u odnosu na prethodnih 14 dana

– ukupni odgovor na COVID-19 uzimajući u obzir dostupne informacije, uključujući aspekte kao što su testiranje, nadzor, praćenje kontakata, zadržavanje, liječenje i izvještavanje, kao i pouzdanost informacija i, ako je potrebno, ukupni prosjek rezultata za International Health Regulations (IHR). Informacije koje u tom smislu daju delegacije EU također se trebaju uzeti u obzir.

Reciprocitet bi se također trebao uzeti u obzir redovito i za svaki slučaj.

U zemljama u kojima se mjere ograničenja putovanja i dalje primjenjuju, iz ograničenja bi trebalo izuzeti sljedeće kategorije ljudi:

– Građani EU i članovi njihovih porodica

– dugoročni stanovnici EU i članovi njihovih porodica

– putnici s bitnom funkcijom ili potrebom, kako je navedeno u Preporuci.

Zemlje povezane sa Šengenom(Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska) također sudjeluju u ovoj preporuci.

U saopćenju Vijeća Evropske unije stoji da ova preporuka nije pravno obvezujući instrument.

– Tijela država članica i dalje su odgovorna za provedbu sadržaja preporuke. Oni mogu u potpunoj transparentnosti ukinuti samo progresivna ograničenja putovanja prema navedenim zemljama. Država članica ne bi trebala odlučiti ukinuti ograničenja putovanja za treće zemlje koje nisu na spisku prije nego što se to odluči na koordiniran način – kažu iz Vijeća EU.

Ovaj spisak trebao bi biti revidiran svake dvije sedmice, a Vijeće ih može ažurirati, ovisno o slučaju, nakon bliskih savjetovanja s Komisijom i odgovarajućim agencijama i službama EU nakon ukupne procjene na temelju gornjih kriterija.

Ograničenja putovanja mogu se potpuno ili djelomično ukinuti ili ponovno uvesti za određenu treću zemlju koja je već navedena na osnovu promjena u nekim uvjetima i, kao posljedicu, u procjeni epidemiološke situacije. Ako se situacija u trećoj zemlji nglo pogorša, trebalo bi primijeniti brzo odlučivanje.

Autor: Avaz.ba