Balkanska ruta kroz BiH: Ljudi zaglavljeni u procjepu EU

Tokom 2018. godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo više od 23.000 ljudi koji su su bili prisiljeni napustiti svoje domove i krenuti na put, s nadom da će doći do mjesta gdje će moći nastaviti svoj život. Na kakve sve probleme nailaze ljudi koji su došli u BiH,potencijalni tražitelji azila, kako i gdje i žive, ko se brine za njih i koliko se poštuju njihova osnovna ljudska prava, da li postoje uslovi za njihovu integraciju, pitanja su na koja su autorice izvještaja “Balkanska ruta kroz BiH: Ljudi zaglavljeni u procjepu EU” – Gorana Mlinarević i Nidžara Ahmetašević – pokušale doći kroz razgovore sa ljudima koji putuju, aktivistima, volonterima, predstavnicima nevladinog sektora, vlasti i međunarodnih organizacija. Izvještaj (objavljen na engleskom jeziku) je podržala Fondacija Heinrich Boell, a dostupan je na linku: https://ba.boell.org/en/2019/02/21/people-move-bosnia-and-herzegovina-2018-stuck-corridors-eu

Izvještaji s dominantno negativnim odnosom prema migrantima u BiH, prenošenje neprovjerenih informacija i njihovo dijeljenje putem društvenih mreža, podizanje tenzija i širenje straha među građanima stvorilo je atmosferu u kojoj su glasniji i vidljiviji bili oni mediji koji su neetički i neprofesionalno obavljali svoj zadatak. Mediacentar Sarajevo objavio je dokumentarni film „Patka“ s ciljem da ukaže na greške novinara, kako bismo iz njih svi zajedno naučili.

Podsjećamo i na Kratki vodič za izvještavanje o migrantima i izbjeglicama u BiH gdje su opisane nadležnosti, važni izvori i terminologija važna za ovu temu.